MBTI: edizione Otaku.

218 6 1 Writer: AlbinoSatan di AlbinoSatan
di AlbinoSatan Segui Condividi
  • Condividi via e-mail
  • Segnala la storia
Invia Invia ad un amico Condividi
  • Condividi via e-mail
  • Segnala la storia

Tutto potrebbe: ENFJ
Izuku Midoriya: INFx
Bakugou Katsuki: ESTP
Todoroki Shoto: INFJ/ISFP
Uraraka Ochako: ENFP
tsuyu vissuto: INTP
Kirishima Eijirou: ESFJ
Denki Kaminari: ISFP
miniera Ashidou: ExFP
Momo Yaoyorozu: musicale
Iida collaboratore: ISTJ
Aizawa-Sensei: IxFP
Mineta Minoru: INTP